ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565