ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565