ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565