ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2565