ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565