ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565