ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565