ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565