ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565