ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565