ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565