ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565