ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565