ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565