ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565