ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565