ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565