ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565