ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566