ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566