ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566