ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566