ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566