ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566