ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566