ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566