ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566