ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566