ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566