ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566