ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566