ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566