ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566