ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566