ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566