ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566