ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565