ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565