ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565