ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565