ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565