ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565