ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565