ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565