ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565