ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565