ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565