ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565