ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565