ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565